C og bli Z

«C og bli Z» er en del av et prosjekt jeg har tanker om å sette igang på min hjemmeside www.fravuggetilgrav.no

«Å se og bli sett» handler om å gjøre hverdager lettere for alle helter som sliter med psykisk helse, fattigdom, utenforskap, mobbing. Alle som i dag på så mange måter taper i samfunnets vellykkethet.

Alderdom i Norge og demens er også med som tema.

Bidra gjerne med å skape!