Når er jeg ledig?

Jeg er nå freelance seremonimester og tar

  • navnedagsfeiringer/ barnedåp,
  • ungdomsmarkeringer/konfirmasjonsfeiring,
  • bryllupsseremonier med brudepar som allerede har inngått underskriving av dokumenter med Rådhus og
  • begravelse/bisettelse/minnestund

Jeg tar også seremonier utenlands og fornyelser av ekteskapsløfter utenlands og i Norge.

Under er en oversikt over de datoer jeg er opptatt. Jeg kan ta flere seremonier samme dag men dette må da passe med allerede inngåtte avtaler.

Under står datoene og tidspunkt jeg er opptatt. Jeg kan ta flere seremonier samme dag hvis det passer med andre avtaler.

Alle andre dager er ledig helt. Her er oppført alle seremonier, både bryllup- barnedåper- ungdomsmarkeringer- begravelser

Året 2024 står under

2023

MARS

14 mars – bisettelse – Sandefjord

APRIL

15 april – bryllup Filtvet kl -1700

MAI

JUNI

3 juni – bryllup – Tofte kl 1430

18 juni – Ungdomsmarkering – Porsgrunn

JULI

8 juli – bryllup – Filtvet

22 juli – bryllup – Filtvet

AUGUST

12 august – bryllup – Filtvet – kl 1700

26 august – bryllup – Risør

søndag 27 august – ungdomsmarkering – Lillestrøm?

SEPTEMBER

16 september – Barnedåp/navnedagsfeiring – Asker

OKTOBER

NOVEMBER

DESEMBER

2024

Januar

Februar

Mars

April

Mai

Juni

29 juni – Bryllup – Eidsvoll/Dal

Juli

August

September

Oktober

November

Desember