Tro og Tanke

image

Det kan virke litt uvanlig at et trossamfunn som i et Unitarisk Felleskap ikke forutsetter en spesiell gudstro, eller noen gudstro overhodet. Det kan kanskje virke som om Unitarisk Felleskap er «innholdsløst», men det kunne ikke være lenger fra sannheten.

Det er ikke sånn at Unitartroen ikke inneholder noen oppfatning om det guddommelige. Tvert i mot rommer Unitarisk Felleskap ALLE oppfatninger om det guddommelige. Vi ser personlig og felles tro som et enorm gode i hvert menneskes liv, og vi mener det er i mot vår rolle å fortelle deg hva du bør tenke om universet. Alle slags mennesker kaller seg Unitarer – fra standhaftige ateister og de mest hengivne kristne til gudinnedyrkere, muslimer og mange andre. Du har de som ligger tett opp til en etablert religiøs tradisjon, og de som knapt har et navn på hva de tror og tenker. Det som forener dem som unitarer er noen svært enkle idealer.

Unitarisk Felleskap har nemmelig en «egen» tro vi holder høyt, selv om den kan virke utrolig enkel. Det handler om nestekjærlighet, og alle de begrepene du kan finne i noe så enkelt og komplisert. Det handler om respekt, det handler om kontakt og kommunikasjon, det handler om  tillit, om frihet og samarbeid. Vi har en tro på at vi vil vokse som troende og tenkende ved å lære av hverandre og ved å møte nye tradisjoner og oppfatninger.

Det å være unitar kan være så enkelt, og akkurat så komplisert du måtte ønske.