Unitarisk Fellesskap

Nei – jeg har ikke startet et nytt trossamfunn!

Unitarisk Felleskap er et slags alternativ til de etablerte Statsstyrte tros- og livssynssamfunn i Norge.

Ikke kommersiell – ingen støtte fra Staten

Alle er velkommen uansett tro, livssyn, rase, kultur, kjønn, legning med en tro på at vi alle – hver enkelt menneske er unike individer som skal leve sammen i Èn verden og i et felleskap som skal ha fokus på Rettferdighet, Toleranse, Frihet og Kjærlighet.

Fokuset må være på alt det gode vi mennesker kan utføre i felleskap

Flat struktur – ingen leder – uten styre –

Helt på Idestadiet foreløpig – men har DU ideer så kom!